Algemene leverings en betalingsvoorwaarden

Retournering

De goederen die besteld worden, worden speciaal per klant besteld en in de gewenste afmeting/ hoeveelheid geleverd en kunnen derhalve niet geretourneerd worden.


Aflevering

De producten worden in een ongeschonden verpakking ter verzending aangeleverd. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor gebreken of vermissingen die op het traject naar de geadresseerde op kunnen treden. Wij treden dan ook niet op als tussenpersoon bij een eventuele vermissing. Indien een klant nadrukkelijk aangeeft de producten te willen verzekeren dan worden de producten verzekerd verstuurd tegen een meerprijs die wordt doorberekend aan de klant. Indien een product/ verpakking beschadigd wordt aangeboden dan dient daarvan direct schriftelijk melding te worden gemaakt aan de koerier. Indien dit niet wordt gemeld kan er achteraf geen aanspraak gemaakt worden op vervanging of verzekering.


Oplevering

De door ons vermelde levertijd geldt steeds ‘bij benadering’. Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht. Nog heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van langer dan een maand wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. de levertijd gaat in op het moment dat de betaling ontvangen is.


Betaling

Elke koopovereenkomst geschiedt tegen vooruitbetaling op rekening of via ideal. Indien een factuur gewenst is wordt deze via email toegezonden. Bij het permanent niet aannemen/weigeren van een verzending, te lezen een annulering, worden naast administratiekosten ook nogmaals verzendkosten berekend. Wanneer nadat de betaling is voldaan, een bestelling nog kan worden geannuleerd wordt er 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 7,50 euro administratiekosten. Crediteringen worden verzameld en binnen 30 dagen overgeboekt, om onze koste en prijzen zo laag mogelijk te houden.


Fotobehang/ canvasdoeken

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te controleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt. Fotobehang mag niet worden geplakt als hierin voor het plakken een fout geconstateerd wordt. Maatverschillen in de posterdelen onderling kunnen alleen voor het aanbrengen geconstateerd worden en klachten voor maatafwijking worden alleen voor het plakken geaccepteerd. Het aanbrengen van het product houdt de aanvaarding van de goederen in.

Kleurafwijking, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Maatafwijkingen cq aansluitverschillen van max. o,5 cm zijn toegestaan tussen de behangdelen t.o.v. elkaar. Een maatafwijking van 5% op het totale dessin, zowel in de hoogte als breedte is toegestaan.


Room 12 staat bij de K.V.K geregistreerd onder nummer, 34128122 te amsterdam

Contact
Wil je meer info, of 
heb je andere vragen.
Neem dan contact 
met ons op.mailto:hildelohuis@xs4all.nl?subject=info%20room%2012mailto:room12@xs4all.nl?subject=info%20room%2012shapeimage_1_link_0
Over ons
Over_ons_behang.htmlOver_ons_behang.htmlshapeimage_2_link_0
Home
home_behang.htmlhome_behang.htmlshapeimage_3_link_0